top of page

Misja organizacji EBCP

EUROPEJSKA RADA DS. PERFUZJI SERCOWO - NACZYNIOWEJ 

 

EBCP powstało, aby zjednoczyć europejskich perfuzjonistów w ich dążeniu do osiągnięcia jednolitych standardów w zakresie szkoleń i zawodowego statusu.
EBCP dostrzega potencjalny wzrost możliwości przemieszczania się siły roboczejw tym także perfuzjonistów, który rozpocznie się po 1992 roku w wyniku otwarcia rynków w Europie. Wtedy Komisja Europejska stanie się upoważniona do wydania dyrektyw dotyczących wszystkich europejskich perfuzjonistów, którzy w tym momencie nie mają możliwości wydawania wspólnego stanowiska. EBCP będzie takim przedstawicielem. EBCP będzie współpracować z Komisją Europejską w imieniu wszystkich europejskich perfuzjonistów w sprawach dotyczących szkoleń i edukacji.

EBCP stawia sobie następujące cele:

  1. Ustanowić, monitorować i podtrzymywać jednolite standardy w szkoleniu i edukacji.

  2. Przygotowywać wytyczne na podstawie których programy szkoleniowe będą akredytowane przez EBCP.

  3. Zachęcać, sprzyjać i wspierać rozwój programów szkoleniowych i edukacyjnych na wysokim poziomie do szkolenia trenerów-perfuzjonistów.

  4. Wprowadzić powszechny system licencjonowania perfuzjonistów w całej Europie.

  5. Wydawać europejską licencję w perfuzji sercowo-naczyniowej dla kandydatów, którzy spełnili odpowiednie wymagania.

  6. Współpracować z Komisją Europejską w zakresie ustanowienia prawnych regulacji tych celów.


Strona internetowa: https://www.ebcp.eu/

Mr. Gerdy Debeuckelaere MScN, ECCP, CCP

General Secretary c/o

The European Board of Cardiovascular Perfusion
BE 0696.823.650
Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel
Belgium
Mobile: +32.476.32.86.46 

E-mail: gerdy.debeuckelaere@ebcp.eu

bottom of page