top of page

Kurs kwalifikacyjny

 

Kurs jest organizowany co kilka lat pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów. W kursie może uczestniczyć osoba z wykształceniem medycznym, która przepracowała 2 lata, jako kandydat na perfuzjonistę (młodszy perfuzjonista) i wykonała 200 procedur krążenia pozaustrojowego pod nadzorem dyplomowanego perfuzjonisty oraz uzyskała pozytywną opinię kierownika oddziału / kliniki. Jedynym sposobem aby zostać kandydatem jest znalezienie miejsca w oddziale kardiochirurgii, który zgłosi zapotrzebowanie przyjęcia nowej osoby na to stanowisko.

bottom of page