top of page

O Stowarzyszeniu

 

Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów rozpoczęło swoją działalność w 1991 roku w Warszawie na mocy wpisu do rejestru sądowego. W tym samym roku, w Łodzi - odbył się I Walny Zjazd, podczas którego wybrane zostały władze, wytyczono cele i zadania.

O Perfuzjonistach

 

Perfuzjoniści są wysoko wyspecjalizowaną grupą, która przede wszystkim zajmuje się obsługą płuco-serca w trakcie operacji kardiochirurgicznych.

Perfuzjonista jest wykwalifikowanym członkiem zespołu, w którego skład wchodzą kardiochirurdzy, anestezjolodzy i pielęgniarki.

Perfuzjoniści oprócz pracy na bloku operacyjnym w swoim zakresie obowiązków mają obsługę urządzeń: do autotransfuzji krwi, hemofiltracji, oksygenacji zewnątrzustrojowej ECMO, sztucznych komór serca czy kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Są wszędzie tam gdzie mogą pomóc. Wielu z nas bierze udział w operacjach transplantacji wątroby, obsługując biopompę.

W krajach Europejskich perfuzjonista prowadzi krążenie na wyizolowanych częściach ciała człowieka np. ręka, gdzie są zmiany nowotworowe. Są to zabiegi związane z chemioterapią. 

Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów skupia w swoich szeregach perfuzjonistów zarówno pracujących wj Polsce jak i za granicą. Obecnie w Stowarzyszeniu jest 150 perfuzjonistów. 

W 2004 roku w Lipsku, podczas spotkania delegatów EBCP (The European Board of Cardiovasular Perfusion)  Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów zostało jednogłośnie przyjęte jako pełnoprawny członek Europejskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów. Od 2011 roku posiadamy Akredytację EBCP.

Tyle o nas w kilku krótkich zdaniach. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony. Wszelkie sugestie są mile widziane.

bottom of page