top of page

Statut

to akt prawny, zawierający prawa, obowiązki, cele, strukturę organizacyjną i sposób działania Stowarzyszenia.

Jest to nasz najważniejszy wewnętrzny dokument, swoista konstytucja.

Wraz z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” jest podstawą naszego działania – wyznacza granice, jest bazą, na której Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów opiera swoją aktywność. Wszelkie działania, prowadzone przez Stowarzyszenie muszą być zgodne ze statutem i muszą z niego wynikać.

Statut

Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów

bottom of page