Skład komisji do spraw szkoleń

Agnieszka Bocheńska

Klinika Kardiochirurgii 

Wojskowy Instytut Medyczny 

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Michał Pytlarczyk

Klinika Kardiochirurgii 

Wojskowy Instytut Medyczny 

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa