Kontakt

Władze PSP

Zarząd: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vice-prezes: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs kwalifikacyjny 2016/2017

Jednym z priorytetowych zadań Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów na rok 2016 jest rozpoczęcie II edycji kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób spełniających wymagania wstępne opisane w punkcie IV ramowego programu o nadsyłanie niezbędnych dokumentów. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Zarządem pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowe Władze PSP

W dniu 11 czerwca br. w Warszawie odbył się wyborczy Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów, uczestnicy jednogłośnie wybrali Zarząd w składzie:


Agnieszka Bocheńska – Prezes
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Piotr Ładziński – Vice Prezes
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marcin Borowicz – Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zbigniew Leszczyński – Skarbnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przypominamy, iż decyzją poprzedniego XX Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów z dnia 23 kwietnia br. od 1 maja uległa zmianie wysokość składki członkowskiej.
Obecnie wynosi ona 40 zł miesięcznie. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty na konto PSP.


Zwracamy się z prośba o wypełnienie i odesłanie rozsyłanej przez Sekretarza PSP w maju bieżącego roku Ankiety. Ankieta ma charakter informacyjny i tylko do tego będzie służyła dane osobowe będą strzeżone zgodnie z obowiązującym prawem.


Cele i pełny program jakimi planuje zająć się nowy Zarząd prześlemy drogą listową w najbliższym możliwym terminie zaraz po zarejestrowaniu nowych Władz Stowarzyszenia w sądzie i po pierwszym Zebraniu Zarządu (połowa lipca)


Najważniejszymi sprawami Stowarzyszenia są:
1. napisanie nowego Statutu (Ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 1923 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw) zmiany w Statucie niosą różne zmiany w Stowarzyszeniu
2. rozpoczęcie II edycji kursu specjalizacyjnego dla perfuzjonistów w najbardziej dogodnym dla większości kandydatów terminie - proponowany termin jesień 2016
3.szkolenia

Pozdrawiamy
Zarząd PSP

PO XX ZJEŹDZIE PSP

Podczas XX Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów Zjazd Członków podjął następujące uchwały:

- Nadał tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia

- Przyjął nowych członków

- Podjął uchwałę o bezwzględnym wykluczeniu wszystkich dłużników zgodnie ze Statutem PSP

- Podjął uchwałę o podniesieniu składek członkowskich do 40 zł (czterdzieści złotych) płatnych od 01.05.2016

- Podjął uchwałę o nawiązanie współpracy z Kancelarią Prawną w celu kompleksowej obsługi prawnej Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów

Podczas trwania obrad wpłynęło podanie Skarbnika Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów dotyczące rezygnacji ze stanowiska.

Ponieważ Zarząd wykorzystał w swojej kadencji możliwość dokooptowania członków Zarządu podjęto decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Członków który powoła nowe Władze Stowarzyszenia.

Nadzwyczajny Zjazd Członków odbędzie się 11 czerwca br. w Warszawie podczas VIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardo-Torakochirurgów. Sesja Zamknięta odbędzie się około godziny 12:30 Sala B po Sesji perfuzjonistów i pielęgniarek www.kongresptkt2016.pl

Do zobaczenia w Warszawie

 

Osoby które są zainteresowane otrzymywaniem na prywatne adresy mail bieżących informacji dotyczących szkoleń, zmian, nowości, korespondencji itp Stowarzyszenia proszone są o wysłanie imienia i nazwiska wraz z adresem mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

§23 Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
4. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie usprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek przez okres przekraczający 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu pisemnym
§26 Zjazd Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
§32 Nadzwyczajny Zjazd Członków zwołany jest przez Zarząd w terminie 30 dni od dnia podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajny Zjazd Członków obraduje tylko nad sprawami dla których został zwołany
§34 Zarząd składa się z 4 członków, wybieranych przez Zjazd Członków Stowarzyszenia. Uzupełnienie składu władz następuje poprzez dokooptowanie członków. W przypadku ustąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członków. Zakres kooptacji nie może przekroczyć ¼ składu władz pochodzących z wyboru.

Składki członkowskie

Koleżanki i Koledzy

Chciałabym przypomnieć o regularnym opłacaniu składek.

Na mocy Statutu PSP

§22
Do obowiązków członków PSP należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał jego władz
4. Regularne opłacanie składek członkowskich
§23
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
4. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie usprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek przez okres przekraczający 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu pisemnym
§24
Osoby skreślone i wykluczone z listy członków Stowarzyszenia mają prawo do odwołania się od uchwały Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia. Osobom zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się do Zjazdu Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

PROSIMY O REGULARNE OPŁACANIE SKŁADEK
Zarząd PSP

EBCP

Znajdź nas na

facebook google+ twitter